Erguvanim

BUGÜN YENİ BİR GÜN…

Mar
14

Çanakkale Savaşı ve Sonuçları…


Gönderen kumsal

1. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 – 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden savaşlara Çanakkale Savaşları denir.

Merkezi devletler yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla İtilaf devletleri tarafından düzenlenmiş olan Çanakkale harekatı, I. Dünya Savaşı’nın en önemli askeri faaliyetidir.
Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesiyle zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, Rusya ile temasa geçip savaş güçlerini arttırmak, Orta Avrupa’ya sızan Alman-Avusturya ordularını arkadan çevirmek için bu harekatı gerekli görmüşlerdi.

Boğazlara yönelik harekatın ilk deniz hücumu 3 Kasım 1914’te iki İngiliz harp gemisinin Ertuğrul ve Seddülbahir, iki Fransız gemisinin de Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardımana tutmasıyla başladı. İlk etapta bu saldırılar istenilen sonucu vermedi. Daha sonra Fransız Amiral Robeck bütün gücüyle boğazı zorlayarak İstanbul’a ulaşmak için hazırlıklara başladı. 17 Mart 1915’te yapılan plana göre mayınlardan temizlenmiş olan boğazın aşağı kesimlerinden bütün savaş gemileriyle boğaz zorlanacaktı.

Fakat aynı günün akşamı Türk donanmasına mensup, Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman bölgesini tekrar mayınlaması deniz harekatının kaderini değiştirdi. 18 Mart 1915 sabahı boğaza giren İngiliz Ve Fransız filoları boğazın her iki yakasında açılan ateş ve dökülen mayınların etkisiyle mevcudunun %35’ni kaybedip geri çekilmek zorunda kaldı.

18 Mart bozgunu İtilaf devletlerine karadan destek alınmaksızın yalnız deniz kuvvetleriyle boğazın geçilemeyeceğini gösterdiğinden General Hamilton’un emrinde bir çıkarma ordusu hazırlanmaya başladı. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan kolordu (Anzaklar) Arıburnu’na, İngiliz ve Fransız kuvvetleri de Seddülbahir’e çıkartılacaktı. 25 Nisan 1915’te sabaha karşı bu çıkarma başladı. Bu çıkarmaya karşılık Beşinci Ordu İhtiyat Tümeni kumandanı Mustafa Kemal komutasındaki 57. Alay ve Ecebat bölgesindeki 27. Alay çıkarma bölgesine sevkedildi. Böylece kıyıya çıkan İngiliz ve Fransız kuvvetleri geri püskürtülmüş oldu.


İtilaf kuvvetleri aynı şekilde Seddülbahir’e çıkarma yaparak Kirte’yi ele geçirmeye çalıştılarsa da Türk kuvvetlerinin karşı taarruzları sonucu başarısızlığa uğradılar. Daha sonra Anafartalar, Arıburnu, Merkeztepe, Sivritepe, Kanlısırt dolaylarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk birlikleri savunmanın yanında karşı taarruzlarda da bulundular. Kısmi başarılar elde edilmesine rağmen, sahil şeridi üzerinde tutunmaya çalışan Anzak Kuvvetlerinin şiddetli müdafaları nedeniyle kesin bir sonuç alınamadı. Bundan sonra savaş bütün cephelerde siper savaşı haline dönüştü. Nihayet İtilaf kuvvetleri kesin bir sonuç almak için, bütün takviye kuvvetleriyle Arıburnu’nun kuzeyinden Anafartalar’a asker çıkarmaya başladı.

Dörtgün süren muharebeler sonucu İtilaf kuvvetleri Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler tarafından Conkbayırı mevkiinde durduruldular. Böylece I. Anafartalar Zaferi’nden sonra İtilaf kuvvetlerinin yaptıkları bütün taarruzlar sonuçsuz kaldı.

Son olarak 21 Ağustos’ta II. Anafartalar Muharebesi’nde de İtilaf kuvvetleri yenilgiye uğradı. İtilaf Kuvvetleri 19-20 Aralık’ta Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 8-9 Ocak’ta da Seddülbahir’den çekildiler…

Çanakkale Savaşının Sonuçları

 • Çanakkale Savaşları her savaş gibi ardında kan, ölüm ve gözyaşı bıraktı. En iyimser rakamlarla 213.000 Türk, 215.000 İtilaf kuvveti askeri olmak üzere toplam 428.000 kişi öldü.
 • Türk ordusunun Balkan Savaşı’nda zedelenen ve hatta yok olmaya yüz tutan prestiji kurtarılmış oldu. Ordu ve millet, bu zaferin getirdiği moralle kurtuluş savaşına girebildi.
 • Çanakkale Muharebeleri, Mustafa Kemal (Atatürk) gibi askeri bir dahiyi yarattı, Birinci Dünya Harbi’nin bitiminden hemen sonra başlayacak olan Milli Mücadele’nin bu eşsiz liderini Türk ulusuna kazandırdı.
 • Çanakkale Savaşları sonucunda batılılar müttefikleri Rusya’ya yardım edemediler. Böylece mahsur kalan Çarlık Rusyası, içerden çöktü, kanlı bir rejim değişikliği oldu.
 • Anzak asker ve komutanları, Çanakkale’de yiğitçe döğüşen Türklerin hem asker, hem de insancıl yönlerini yakından izleyerek, onların kendilerine tanıtıldığı gibi barbar bir ulusun çocukları olmadığını görüp anlamak fırsatını buldular. O günlerde oluşan bu dostluk atmosferi hala sürmekte.
 • Çanakkale’de Türk ulusu, binlerce okumuş ve aydınını da kaybetti. Kesin olmayan tahmini rakamlara göre, 100.000’den fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve Türk ocaklarında yetişmiş okur-yazar yitirildi.
 • Bu kayıpların olumsuz etkileri, savaş sırasında olduğu kadar, daha sonra da fazlasıyla hissedildi. Nitekim, 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, Atatürk’ün başlattığı inkılaplar ve bunların paralelinde girişilen reformların kitlelere yaygınlaştırılıp mal edilmesinde, hayli sıkıntılar çekildi.

 • Çanakkale Savaşı resimleri için tıklayın

  Çanakkale Şehitleri’ne
  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
  – Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya –
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde – gösterdiği vahşetle “ bu: bir Avrupalı ”
  Dedirir – yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahud kafesi!
  Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında,
  Ostralya’yla beraber bakıyorsun : Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
  Hani, tâ’ûna da zuldür bu rezîl istîlâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asîl,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkiyle sefîl,
  Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
  Medeniyyet denilen kahpe, hakîkat, yüzsüz.
  Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam.
  Atılan her lâğamın yaktığı; Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müthiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyare.
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat imân?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm
  Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-u beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
  “O benim sun’-u bedî’im, onu çiğnetme” dedi.
  Âsım’ın nesli… Diyordum ya… nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmiyecek.
  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  “Gömelim gel seni târihe!” desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  “Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namiyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
  Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber
  Mehmet Akif Ersoy  1. cazibe demiş ki,

   mence çok yahşı olupdu fekad hiç kimse doğru düzgün yorum yazabilmemiş men bir türk evladı olarak diyorum ki bu vatan yenilmez güzelim türkiyem asla geçilemez türk evladı esir edilemez

  2. cazibe demiş ki,

   aslında azeri lerde türk sayılır hem benim annem azeri babam türk benim babamın dedesi savaşta şehit düşmüş

  3. elif demiş ki,

   çanakkale savaşı diğer savaşlardan çok farklı olarak dillere destan olmuş bir savaştır bu savaşta kurşun içinden kurşun mermi içinden mermi geçmiştir.
   çanakkale şehitleri <3 <3<3 <3 <3 türk insanıııı

  4. PesimisD .d demiş ki,

   GerceKten hepsinin Bin bir emeği var Hiç birinin haKKını ödeyemeyz. Teşekkür ediyrm Size Türk AskerLeri..

  5. ramazan demiş ki,

   biz böle birlik halinde gidersek vatan bölünmez bu vtan büyür ………….

  6. gzeem demiş ki,

   Lan burda vatanımızın nasıl alındığı anlatılıyo siz cazibe, simge falan diye dalga geciyosunuz. Sizin gibiler yüzünden kayboluyo zaten bu vatan.

  7. iremms demiş ki,

   çanakkaleeeeeeeeee savaşııı :O

  8. iremms demiş ki,

   Lan burda vatanımızın nasıl alındığı anlatılıyo siz cazibe, simge falan diye dalga geciyosunuz. Sizin gibiler yüzünden kayboluyo zaten bu vatan.

  9. ramazan 58 dc 229 demiş ki,

   ey şanlı türk evladı yüce bir milletiz ki tüm dünyaya bir tarih yazdırdınız siz asil yüreğinizi, kültürünüzü,geleceğinizi, gençliğinizi sırf bizler için feda ettiniz ruhlarınız şad olsun atalarım

  10. musa demiş ki,

   şehitler ölmez vatan bölünmez:D

  11. musa demiş ki,

   Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
   En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
   – Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya –
   Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
   Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
   Nerde – gösterdiği vahşetle “ bu: bir Avrupalı ”
   Dedirir – yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
   Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahud kafesi!
   Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
   Kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer
   Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında,
   Ostralya’yla beraber bakıyorsun : Kanada!
   Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
   Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
   Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
   Hani, tâ’ûna da zuldür bu rezîl istîlâ!
   Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asîl,
   Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkiyle sefîl,
   Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
   Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
   Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
   Medeniyyet denilen kahpe, hakîkat, yüzsüz.
   Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
   Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
   Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
   Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
   Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
   Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
   Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam.
   Atılan her lâğamın yaktığı; Yüzlerce adam.
   Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
   O ne müthiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…
   Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
   Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
   Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
   Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
   Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
   Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyare.
   Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
   Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat imân?
   Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
   Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm
   Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
   Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-u beşer;
   Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
   “O benim sun’-u bedî’im, onu çiğnetme” dedi.
   Âsım’ın nesli… Diyordum ya… nesilmiş gerçek:
   İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmiyecek.
   Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
   O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
   Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
   Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
   Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
   Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
   Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
   Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
   Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
   “Gömelim gel seni târihe!” desem, sığmazsın.
   Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
   Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
   “Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
   Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
   Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namiyle,
   Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
   Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
   Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
   Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
   Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
   Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
   Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber

  12. GencEfeLeR demiş ki,

   >>ŞeHiTLeR öLmeZz VaTaN BöLünMeZzz…!!!!<<

  13. ela demiş ki,

   şehitlere canım feda şehitler ölmez vatan bölünmez
   :)

  14. burcu demiş ki,

   canım feda olsun askerlere mehmetciklere

  15. ata demiş ki,

   çoq güzel olmuş vallqaa süper !!100!!! aldım.
   [email protected] oL$uN

  16. yusuf demiş ki,

   krallar ya ödevime yardımcı oldular

  17. ege demiş ki,

   çok güzel olmuş :(

  18. ege demiş ki,

   hiç kimse kusel yrm ypmamış özellikle cazibe

  19. feriha demiş ki,

   çok teşekkürlere

  20. Saffet demiş ki,

   Çanakkale savasını kimse küçümseyemez.Türkiye Cumhuriyetini buradaki kahramanlıklar sayesinde kuruldu.Bizim şehit sayısı doğrudur.Burada ölen yabancı sayısı İngiliz belgesellerinde 20bin İngiliz ,10bin Fransız, 8bin Anzaklar ve 6bin Yeni Zellanda’lı diyorlar.Biz mi yanlış biliyoruz?

  21. Okyanus demiş ki,

   Sevgili Arkadaşlar Selamlar,
   Bazı arkadaşların yorumlarını okuduğumda çok üzüldüm.
   Arkadaşlardan biri şöyle bir yorum yazmış (cazibecim doğru söylemişsin ama sen azeri değilmisin) Bu ne kadar üzücü, bu arkadaş Azeri diye bir milletin olmadığını, Bu terimin Rus milliyetçileri tarafından ortaya atılmış bir safsata olduğunu bile bilmiyor. Arkadaşlar Azeri diye bir millet yoltur. Azerbaycan’ da yaşayan Türkler vardır. Azerbaycanda yaşayan Türkler Azeri Türkü deniliyor. Aynı şey Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve diğer Türk Devletleri için ve bu ülkelerde yaşayn Türkler için geçerli.
   Saygılarımla

  22. Elif demiş ki,

   ArkadasLar ! ! Çanakkale Savaşı vazgecılmes bır savstır. tüm ulusu mustafa kemal ve mehmetciklermiz canları feda gırmıstır bu savaşa. Sayid Onbaşıyı bılırız hepımız bnce onun o mermiiyi kaldırması büyük başarı. Ve Bu BıLgılerı verdıınız ıcın cok tesekkur ederm sızlerın yormlarıda muhtsem.

   Çanakkalede Svasn tüm mehmetçiklere türk insanına tesekkurLerr

   <3<3

  23. Nizami demiş ki,

   Salamlar Arkadashlar ! Ben bir Azeri Türkü olaraq Türkiyede olan kardeshlerime demek isteyirem Azeriler hemishe turk esgerlerinin qehremanlıgı ile fexr etmishler. Xüsusen Canakkala savashinda mehmetciklerin shücaeti butun Turk dünyasina nümune olmalidir. Şunu da demeliyem Canakkale savaşinda 3000 (üc min) Azeri asgeri həyatini itirmişdir. Ataturk Hokumeti de Azeri kardashlerini darda qoymamış, Nuru Paşanin komandanligi altinda Qafqaz İslam korpusu Azeri kardeşlerini ermeniler terefinden töredilmiş soykirimdan xilas etmişler. Halal olsun Türk esgerlerine. Lakin 50min Azeri türkü bu soykirimda heyatini itirdiler.Turk esgeri olmasaydi bu soykirim daha boyuk olardi. Allah butun şehit esgerlerimize rehmet etsin. Amin ! Turan ugrunda ireli !

  24. Hakan demiş ki,

   😀 :D:D:d ŞehitLere can Feda ! .

  25. defne demiş ki,

   bencede şehitlere can feda bazı arkadaşların yorumlarıda çok güzel…

  26. metin demiş ki,

   kim bu cennet vatan için olmazkı feda hepinizden allah bin kere razı olsun bi kez daha türk olduğumdan gurur duydum ne mutlu türk diyene

  27. çınar demiş ki,

   bence şehirlere can feda ama bizi kurtaran m. kemal atatürk

  28. mert demiş ki,

   bence bizi kurtaran ve koruyan M. KEMAL ATATÜRK

  29. zaza demiş ki,

   Öncelikle Mustafa Kemal Atatürkü Saygıyla Anıyorum.

   Arkadaşlar Çanakkale savaşı dünyada eşi benzeri olmayan bir savaştır . Her metre kareye ( 6000 ) mermi düşen tek savaştır . Atalarımızın mekanı cennet olsun. Allah istiklal marşını bir daha yazdırmasin. Bu arada azerbaycan kardeş ülkeye selamlar .

  30. gamze demiş ki,

   siz ne kadar konuşursanız konuşun ne kadar söylerseniz söyleyimn artık ölenler geri getirilemez fakat onların bizlere bıraktığı türkiyeye gözbebeğimiz gibi bakmak varken türkiye hiç umurunuzda değil bakıyorum etrafıma biri çöpü birinin bahçesine atıyor “neden yaptın diyorum ” oysa bana “sanane herkes yapıyorken iyi ben yapınca mı kötü diyor ” diğerine bakıyorum o da sigara içip etrafı dumana boğuyor ve havayı kirletiyor ona soruyorum “neden kendine ve dünyaya zarar veriyosun ” oda bana “boşver sonuçta herkes ölmeyecek mi 2 gün geç ölse veya 2 gün fazla yaşasa ne çıkar ” diyor , diğerine bakıyorum terbiyesizlik yapıyor “neden diyorum ” bana ” unut gitsin sonuçta herkes yapıyor bunu ” diyor . işte böyle çanakkale savaşına katımaktan korkup kaçan ve hayatta kalan kişilerin torunlarıyız bizler…

  31. hgfsf demiş ki,

   böyle oldu

  32. hgfsf demiş ki,

   ben ne yazı om neçıkıo

  33. hgfsf demiş ki,

   mallar oyüzden ha mallar

  Yorum Ekle