Erguvanim

BUGÜN YENİ BİR GÜN…

Oca
21

Sultan Vahdettin Han’ın hayatı


Gönderen kumsal

Sultan VahdettinOtuzaltıncı ve son Osmanlı padişahı, yüzbirinci İslam halifesi Vahdettin Han’ın 16 Mayıs ölüm yıldönümü. Hayatının son dönemlerini sefalet içinde geçirmiş, mecbur kaldığı kararlar almak zorunda kalmış ve ülkeyi terk etmeseydi belki de hepimizin vicdanını sızlatacak tarihimize kara leke olarak geçecek sonuçların beklediği fakat hakkında hain mi değil mi tartışmalarına hedef olmuş Bülent Ecevit tarafından iade-i itibar yapılmış son Osmanlı Padişahı.

Hain damgası yemesinin sebebi ise Osmanlı Hükümdarı olarak ingilizlere sığınması ve “kaçması”. Oysa ki Mustafa Armağan‘ın açıklamalarına göre, Saltanat kaldırılmış ve Vahdettin Han normal bir vatandaş olarak İngilizlere sığınmıştır.

VI. Mehmet Vahidettin Kimdir:
Saltanatı: 1918-1922
Babası:Sultan Abdülmecid Han
Annesi: Gülistu Kadın Efendi
Doğumu: 2 Şubat 1861
Vefatı: 16 Mayıs 1926

Sultan Abdülmecid Han’ın en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi II. Abdülhamid’in himayesinde yetişti. Çok zeki olup fıkıh bilgisinde pek ileriydi. 4 Temmuz 1918’de ağabeyi Sultan Reşad’ın vefat ettiği gün padişah ve halife oldu. Saltanata geçtiğinde I. Dünya Savaşı’nın korkunç neticeleri alınmak üzereydi. Nitekim 30 Ekim 1918’de Mondros mütarekesi imza edilerek, Birinci Dünya Harbi mağlubiyetimizle bitti. Vahideddin Han bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. Mütarekeden hemen sonra Osmanlı Devleti’ni sebepsiz yere savaşa sokan, milyonlarca vatan evladını cephelerde eriten Talat, Enver ve Cemal paşalar yurt dışına kaçtılar.

İttihatçı liderlerin baskısından kurtulan Sultan Vahideddin’in elinde ancak düşmanlara teslim edilmiş bir milleti idare etmek kaldı. İstanbul, 16 Mart 1920’de İtilaf devletleri tarafından işgal edildi. Yunanlılar İzmir’e, İtalyanlar güney batıya, Fransızlar da Güney Anadolu’ya girdiler. Vahideddin Han 11 Mayıs 1920’de düşmanların hazırladığı ve Anadolu’nun işgalini ihtiva eden Sevr antlaşmasını bütün baskılara rağmen imzalamadı. Osmanlı ordusu tamamen lağvedildi. Medine muhafızı Fahri Paşa, on ikinci ordu kumandanı Ali İhsan Paşa ve harbiye nazırı Mersinli Cemal Paşa gibi değerli kumandanlar Malta’ya sürüldüler. Padişah’ın şahsını korumak için yalnız yedi yüz kişilik maiyyet-i seniyye kıtası bırakıldı. Sultan bu taburu, Ayasofya etrafındaki sipere sokup camiye çan takmak veya müze yapmak isteyenlere ateş etmeleri emrini verdi.

İşgal altındaki İstanbul’dan vatanın kurtarılmayacağını anlayan Vahideddin Han, güvendiği kumandanları Anadolu’ya göndermek istedi. Ancak bunlar; “Dış dünyaya karşı harp edilmez. Bu iş olmaz.” diyerek gitmeyi reddettiler. Sultan’ın kurtuluşun Anadolu’dan gerçekleşeceğine ümidi tamdı. Bir ara kendisi gitmeyi düşündü ise de, İngilizler “Eğer Anadolu’ya geçersen İstanbul’u Rumlara işgal ettirir, taş üstünde taş bırakmayız.” diyerek engellediler. Bunun üzerine bir gün saraya çağırdığı Mustafa Kemal’i; “Paşa paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Devleti kurtarabilirsin!” sözlerinden sonra, büyük yetkilerle Anadolu’ya gönderdi. Böylece İstiklal mücadelesi başlamış oldu.

İstiklal harbi zafer ile neticelendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1 Kasım 1922’de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını bir kanun ile ilan etti. Vahideddin Han’ın adı hutbelerden kaldırıldı. İstanbul ve Anadolu basınında aleyhinde yazılar çıkmaya başladı.

17 Kasım 1922 Cuma günü Dolmabahçe Sarayı’ndan Malaya harp gemisi tarafından alınıp Malta adasına götürüldü. Oradan Melik Hüseyin’in daveti üzerine Mekke’ye gitti. Oradan da İtalya’daki Sen Remo şehrine giderek orada ikamet etti. Vahideddin Han, acı ve sıkıntı içinde geçen bir sürgün hayatından sonra, 16 Mayıs 1926’da İtalya’da vefat etti. Cenazesi Şam’a getirilerek Sultan Selim Camii kabristanına defnedildi.

Vahideddin Han, çok akıllı ve çabuk kavrayışlı idi. Arada Sultan Reşad olmayıp da, II. Abdülhamid Han’dan sonra tahta çıksaydı, belki devletin başına böyle bir bela gelmezdi. Çünkü O, İttihat ve Terakki hükümetinin hatalarını önleyip, felaketlerin önüne geçebilecek kudret ve irade sahibi bir kimseydi. Çok sevdiği vatanından koparken yanında şahsi ve pek cüzî mal varlığından başka bir şey götürmediği, ülkesinden ayrılmasının üzerinden henüz dört yıl geçmeden vefatında kasaba, bakkala ve fırına olan borçlarından dolayı 15 gün tabutunun kaldırılmamış olmasından da anlaşılmaktadır.

ATEŞ İÇİNDE BİR VATAN
Vahideddin Han’ın vatanının ve milletinin uğradığı felaketler karşısında neler düşündüğü ve neler hissettiği kayıtlara geçmiş şu hadiseden çıkarılabilir. 1919 senesi Ramazanında bir sabah Yıldız Sarayı’nda yangın çıkar. Kısa zamanda büyüyen alevler, Sultan’ın geceleri kaldığı daireyi de sarar. O geceyi tesadüfen Cihannüma Köşkü’nde geçirmiş olan Vahideddin, yangını haber alınca, üzerine pardesüsünü giyerek dışarı çıkar. Köşkün önünde hiç telaş göstermeden yangını seyrederken çevrede ağlayanları görünce gözleri yaşararak; “Benim vatanım ateş içinde, onun yanında bunun ne kıymeti var.” demekten kendini alamaz.

BİR HATIRA
Araştırmacı-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, TİMAŞ Yayınlarından 1990 yılında neşredilen “Son Bozgun” adlı araştırmasının birinci cildinde, Mareşal Fevzi Çakmak`ın ağzından Vahdettin`in Mustafa Kemal Paşa`yı Anadolu`ya milli mücadeleyi başlatması için gönderdiğini alatan bir hatıra.

Kitapta yer aldığına göre Çakmak Paşa, eşi Fitnat Hanım`a ´Fitnat. Öyle birşey biliyorum ki ortaya çıkıp söylememe bugüne kadarki tutumumuz ve davranışlarımız müsait değil. Mecburum, bu sırrı kendimle beraber mezara götürmeğe.” Fevzi Paşa`nın Fitnat Hanım`a anlattıkları şöyle yer alır sözkonusu kitapta: “Mütareke senesinde, bir Cuma selamlığından sonra Sultan Vahdettin beni huzuruna kabul etti.
“Paşa, dedi. Durumu görüyorsunuz. Bu işler anca Anadolu`da teşkilatlanarak kurtarılabilir. Bana Anadolu`da teşkilat kuracak, memleketi şu karanlık durumdan kurtarabilecek Paşaların bir listesini yapıp getirin.”
Ertesi Cuma, yine selamlıktan sonra huzuruna girip hazırladığım listeyi verdim. Dikkatle okuduktan sonra, bir müddet sustu. Sonra yarı kapalı gözleriyle ağır ağır, tane tane konuşmaya başladı:
“Paşa, Mustafa Kemal Paşa hırsız mıdır?” “Haşa Padişahım.” “Bir namussuzluğu, ahlaksızlığı var mıdır?” “Haşa Padişahım.” “Beceriksiz ve kabiliyetsiz midir?” “Hayır efendim. O hepimizden bilgili, kabiliyetli ve dinamiktir.” “O halde bu listeye niçin onun adını yazmadınız?..”
Hiç düşünmeden cevap verdim:
“Padişahım, Mustafa Kemal Paşa yenilik, bilhassa öteden beri Cumhuriyet taraftarıdır.”
Padişah elindeki kağıdı atar gibi masanın üzerine bıraktı… Ayağa kalkıp pencereye döndü. Limanda demirli İtilaf devletleri (İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan) gemilerini göstererek:
“Paşa, Paşa… Bu gemileri görmek kanıma dokunuyor. Bu memleket kurtulsun da isterse Cumhuriyet olsun… Kendine selamla birlikte tebliğ ediniz, haftaya Cuma günü Mustafa Kemal Paşa`yı göreceğim 1. mustafa demiş ki,

  vahdetin paşamız,düşman işgali sırasında ülkesiniterk edip ingiliz savaş zırhlısıyla kaçıp,hayin miydi sözlerine mahal bırakmasaydı.akla başka bir söz gelebilirmiydi sizcede,aynı şekilde kurtuluş savaşı sırasında mustafa kemal atatürk,ingiliz savaş zırhlısıyla yada başka bir gemiyle kaçsaydı hakında hayin damgasını vurur ve övmezdiniz.
  kaçıp gitmeseydi ne işi varmış işgal zamanında başka ülkede iyi günde saltanat sür kötü günde kaç yok öyle yağma zamanın tahttan inip tahttını mustafa kemal atatürk e teslim etseydi ya işgal altında kalıncamı teslim etmek aklına geldi.olmaz böyle şey memleket güllük gülüstanlık içindeyken tahtta kal işgale uğrayınca kaç,bugünde aynı atatürk ülkeyi kurtardı. 2011yılındayız bugünde 1915 yıllarında olduğu gibi padişah uzantılı yobazlar cumhuriyetini yok edip vatanımızı işgal kuvvetlerine teslim çalışıyorlar bu nedemektir adamsan adam ol,müslümansan mülüman ol,önce ne olduna karar ver kimsenin dini rejimlere alet ederek vatanımızı satmasın cumhuriyetin ilanından sonra müslüman geçinen cüppeli yobazların neyler yaptıklarınıda gördük aynen şimdi gördüğümüz gibi vatanı sadece satmayı bölmeyi parçalamayı biliyorlar sorsan elhamdülillah müslümanlar,kahrolsun emperyalizm.TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR LAİK KALACAK…yaşasın TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE …yaşasın…MUSTAFA KEMAL ATATÜRK………sağ olsun vatan.

 2. mustafa demiş ki,

  1.soru….savaş zamanı vahdettin paşa ülkesini işgal eden ingilizlerin
  savaş zırhlısında ne işi varmış.
  2.soru….ülke yönetiminin başındaki kişi savaş çıktı diye savaştan kaçarmı hiç.
  3.soru….cumhuriyet ve laiklik neden bukadar zorunuza gidiyor.
  4.soru….neden bu vatana hayinlik yapmamış vatan severlerden ne istiyorsunuz.
  5.soru….mehmet akif ersoy nere yaşıcağına sizmi karar vericeksiniz.
  6.soru….türkiye cumhuriyetini beğenmiyorsanız sizi burda zorla tutanmı var.
  bu vatanı elbet yine hayinlerin elinden kurtarıcaz yakındır.
  böyle zihniyetlere bu vatanı bırakmıcaz merak etmeyin sakın.

 3. ayşe gülden demiş ki,

  herkes elini vicdanına koysun vatanımızın kurtarılması kadar kurulmasıda çok önemlidir .sayısız seferlereçıkıçıkıp sayısız zaferler kazanınıca adına padişah deniliyorda başarısız olunca vatan hainimi deniliyor.eğer vahdettin vatan haini olsaydı ,Atatürkü anadoluya göreve gönderir miydi.yanına dedelerinin mirasına bile tenezzül etmeyen herşeyini bırakan borçlarını ödeyemediği için cenazesi bekletilen vatanınada hasret kalmış asil bir osmanlı hanedanı var.vahdettin savaş sırasında kaçıp gitmiyor.sonuna kadar mücadele ediyor. ne mutlu osmanlı topraklarında yaşamış olanlara.

 4. ustaaa demiş ki,

  ustaa demişki ecdada iftira atanların onların aziz ruhlarını sızlatanların allah hem bu dünyasını hemde ahretini sızım sızım sızlatsın.. ecdada iftira atan kansızızlar ecdadımın kanından rengini alan bu yüce ve şanlı sancağın altından defolsun gitsin hangi cehennem onu hazmedecekse orayaa…

 5. selim demiş ki,

  mustafa o kadar sorunda ezber bozamamıssın. Hani derler ya yeni şeylerle gel, Devlet işlerinde herkes herşeyi anlayıp analiz edecek kabiliyeti olsaydı hiçbir sorun olmadan gül gibi yaşardık. Dünya tarihi hain gibi görülen kahramanlarla, kahraman gibi görülen hainlerle doludur. yüce yaratıcı bize bunları anlayabilecek kabiliyeti verir inşallah…

 6. ibrahim sağırkaya demiş ki,

  ya allah askına vahteddin paşamız istanbulu bıraksaydı anadoluya güvenlik ve takviye için gitseydi saldırıp kusatcaktılar istanbulu iatNBUL BİZİM HERSEYİMİZ UNUTMAYIN . ve anadolu yakasından bu tarafı alın sizin olsun buralar bizim diyip bırakacaktılar ne olur akıllı olun inanmayın bu vatan düsmanlarının adi şerefsiz laf cıkaran itlerin piç tohumlarının sözüne bir halifeye hangi serefsiz kactı gitti der tabi kactı gitti diyeceksiniz cünkü bu pasa atatürk gibi bilgin bir insandan baska kimsenin bu ülkeyi kurtaracagını zannetmiyordu ve atatürke kendi yetkisini verdi adam ettide yolladı ankaraya atatürkte vahteddinin sayesinde bu vatana cumhuriyet kurdu ya hersey ortada kardesim bi acalım gözlerimizide görelim ya hanifeligi bitirdi atatürk lozan barıs anlasmasını imzaladı mahvetti bizi yeminle söylüyorum ki bugun osmanlının bıraktıgı istanbulda gezemiyorum bir camiye gidipte namaz kılamıyorum insanlar laiklesmiş ama biraz fazla laiklesmiş camiye bile cırılcıblak giriyorlar minieteksiz bayan yok evdeki bacımıza artık sahip cıkamıyoruz alın size laiklik ne zaman o kutsal osmanlı topraklarına gitsem evime gelip banyoo yapıp boy abdesti alıyorum benim bu yazdıklarım için bana bu devlet cezamı verecek razıyım arkadas hanifeligi kaldırdınız vahdettini kovaladınız hıh laiklik denen o yazıyı uyguluyonuz alın size laiklik mustafa kemal adam akıllı samsununa cıksaydı tarihi yine yeniden yazardı biz onu bu günki gibi yine kutsal sayardık ama hanifelik ve osmanlıyı bitirmeyecektik şimdi amerikaya köpeklik yapmazdık hiç olmasa benim tarih bilgim yoktur sadece bildigim odur ki bir osmanlı kanından soyundan gelen insan her ne pahasına olursa olsun kesinlıkle bir savastan kaçmaz hele hele ona bir halifelik ve padişahlık verilmişse … ya bikere düşünün bir padişah kacarmı yaa … 1 yıldırım beyazıt bunun örnegidir ankara savası tutsagı… neyse varsa bir yanlısım düzeltin cahilligime verin ama bu yazımıda yayınlayım saygılarımı sunuyorum

 7. ali demiş ki,

  vahdettın ülkesını düşünüyodu yoqsa mustafakemal’ı yollarmıydı anadoluya ancak bu konuda daha cok arastırması olanlar lütfen bana ulassın [email protected]

 8. naz demiş ki,

  vahdettin mücadele etmiş ve kaybetmiştir bence kaçmamiştir.mustafa kemal de cumhuriyeti kurmak için firsat bulmuştur.anadoluya gittiğinde aslinda osmanlinin yıkılmasi için uğraşmiştır.cumhuriyeti kurmuştur iyiki de kurmuş ama vahdettin hain değil.ben hala osmanli hayraniyim keşke şimdi de o kadar güçlü olsak dünyayı biz yönetsek

 9. tansu demiş ki,

  kendimi hiçbir zaman cumhuriyet çocuğu olarak görmedim ben bir osmanlı torunuyum ve osmanlılarlada gurur duyuyorum 7 cihana nam salmış bir imparatorluk nası olduda avuç içi kadar kaldı hiç aklınız alıyomu böyle bişeyi tamam vahdettin kaçtı ama devleti vatanı osmanlı için kaçtı gevurun tıhumlarıda yardım etti kimse suçlu değildir burda atatürk cumhuriyet değilde osmanlıya devam etmesi gerekiyodu ben 16 yaşımdayım ve böyle düşünüyosam kim bilir siz ne düşünüyosunuzdur yayonlarsanız teşekkür edrim saygılar…

 10. arif demiş ki,

  allah atatürke c hak rahmet etsin ve keşke cuma günleri herkes sabah banyo yapıp cuma saatine kadar çalışma olmasaydı tek bir cünüp insan gezmeseydi işte nesil küçülmesi bozulmasının sebeplereinden biride bu olsa gerek

 11. hatce demiş ki,

  osmanlı saltanatını isteyen cumhuriyet düşmanlarına sesleniyorun şu anda bu sayfaya girip düşüncelerinizi yazabiliyorsanız bu mustafa kemal in size sagladıgı rahatlıktandık bizim tek şanınız istanbuldur bırakın artık şu osmanlı hayranlıgını sizi kullarım diye seslenılmesinim yoksa saraydakilere özenerek geçilen bır HAYATMI İSTERDINIZ SİZ BIKAKINDA GÜZEL ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIN…..

 12. Vahdettin Han :Etraf'ı Dağıtmaya Hazır Mısınız? demiş ki,

  […] Ekim 1918′de Mondros mütarekesi imza edilerek, Birinci Dünya Harbi mağlubiyetimizle bitti. Vahideddin Han bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. Mütarekeden hemen sonra Osmanlı […]

 13. ali demiş ki,

  o kadar arastırdım ama vahdeddinin M.Kemal i Anadolu ya bilinçli gönderdine dair bir bilgi bulamadım.sadece ondan kurtulmak ıcın damat ferit denılen hainin önerisi ile göndermişş.YAŞASIN CUMHURİYETT YAŞASIN M.KEMAL VE SİLAH ARKADASLARI..

 14. sultan koca demiş ki,

  atatürk ün izindeyiz

 15. sultan koca demiş ki,

  Osmanlı Devleti’ni cumhuriyet idaresi mi yıktı? Osmanlı Devleti 600 yıl 7 cihana hükmetti.Bu toprakları savaşarak elde etti.Osmanlı Devleti çağa ayak uyduramadığı için elinde bulunan toprakları kaybetti.Şu an sınırlarımız içinde bulunan topraklarımız bile işgal edildi.Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasaydı İngilizler,Fransızlar,Yunanlılar,Ermeniler efendimiz olacaklardı.Evet.Vahdettin Atatürk’ü Samsun’a gönderdi.Ama Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için değil,Ermeni ayaklanmasını bastırmak için.

  Bunun haricinde Vahtettin Atatürk’ün arkasından yakalama emri çıkarttı.

  Vahdettin padişah olduğunda ülkenin durumu çok kötüydü.1.Dünya harbinden yenik çıkmıştık.Atatürk ondan kurtuluş mücadelesine katılmasını istedi.O ise vatanın bu kötü durumdan kurtulacağını düşünmediği için ingilizlere sığındı ve çok geçmeden yurdu terketti.

  Onun İtalya da yokluklar içerisinde ölmesine her türk vatandaşı gibi ben de çok üzülüyorum.Sonu böyle olmamalıydı.

  Geçmişimize sahip çıkmalıyız ama geçmiş geçmişte kaldı.Asıl sahip çıkmamız gereken CUMHURİYETTİR!!! Çünkü en iyi idare şekli CUMHURİYET İDARESİDİR!!!

 16. sultan koca demiş ki,

  Atatürk’ü,silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren atalarımızı Saygıyla Anıyorum.Devrimlerimiz sonsuza kadar yaşayacaktır.

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

  TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK!!!

  ATATÜRK ÜN İZİNDEYİZ…

 17. kemal hoca diyorki demiş ki,

  2ve 3 cevap vahdettin 17 kasım 1922 de ülkeden ayrıldı. mudanya ateşkesi yapılmış kurtılış savaşı fiilen bitmişti . tarihi hiç bilmeyenler de konuşuyor bari susun da dinlemesini bilin.

 18. Saadet der ki demiş ki,

  Sultan Vahdettin’in saraydan ayrılrken sarayın hazinesinden sadece geçinebilecek kadar para aldığını herkes biliyor. Peki bu alçak işgalciler neden Padişahı alıp gittiler de,birden Malta’da bırakıp yok olup gittiler? Çünkü hain diye suçladığımız Padişah’ın halifelik mührünü hazine dairesinde saklanmış olduğunu öğrendiler. Deliye döndüler. O dünyadaki müslümanların en sonhalifesiydi. O, bu gün de bizim düşmanlarımız olan işgalciler, istedikleri emirlerin o mühür olmadan hiç bir işe yaramayacağını, Osmanlıya ve islama bağlı hiç bir ülkenin kendilerine inanmayacağını çok iyi anladı aşağılık işgalciler. Padişah’ı beş parasız,bırakıp defolup gittiler. Bunu bir iyice düşünelim. Çanakkale Savaşı’nda, düşman ordusunda savaşan uzak doğulu müslümanların, Allah Allah sesleriyle harbeden askerlerin müslüman olduklarını anlayıp, bizim saflarımıza katıldıklarını ibretle okudum. O Padişah, bir vatan haini hiç değildi. M.Kemal Paşa’mızı, vatanın kurtuluşunun anadoludan başlatılmasını istediği için,gizlice görevlendirdi. Ona maddi-manevi “ama hep gizli” desteğini sürdürdü. Evet, işgalcilerin İDAM edilmesi emrini verdi; vermek zorundaydı çünkü. Eli kolu bağlıydı. Peki Allah’a şükürler olsun ki Paşamızın kılına kimse zarar veremedi. Haşa ,o evliya mı idi ki, her bir badireden kurtuluyordu? Çünkü ona bütün olup bitenler, bildiriliyordu. Sevgili vatandaşlarım, ben , ATA’ mı , vatanımı ve Cumhuriyetimizi ve son sultana kadar bütün hataları ve sevaplarıyla hepsini de seviyorum. Bu bilgilerin –belki de halen o günlerin meclis zabıtlarında–kayıtlı olduklarını da biliyorum. Allah’ımız bize ATATÜRK gibi bir önder ve Cumhuriyet gibi bir idare bağışlamış. Bunların kıymetint bilelim ve geçmişimize de sahip çıkalım, onlara lanet yağdırmayalım. Artık saltanat bitmiştir; geri dönemez. Dönmesin de…Cumhuriyetimiz ilelebet varolsun ! Bu uzun yazımı kesmeden aynen yayınlarsanız,sizlere minnettar olurum.

 19. HASAN demiş ki,

  birşey tartısılır ama uslubu ıcınde olması muteberdır. hakarete varan,kıskırtıcı sozler aramıza atılan fıtne tohumlarının fılızlenmesıne olanak saglar baska bırsey degıl. MUSTAFA KEMAL de bızım VAHDETTIN de bızım, bızım degerlerımız yanlısıyla, dogrusuyla. ama bır ınsana arastırmadan, ıncelemeden haın damgasını vurmakta yargısız ınfazdır arkadaslar. Sultan Vahdettın ın o gemıye bınmesı sahsının haın oldugunu gostermez. işgal altındasınız sadece dıs dusman degıl ıc dusmanlarında gozu aldıgınız nefeste. bınmek zorunda kaldıgını neden dusunmuyoruz. osmanlı Padısahlarından hıc bırı haın olmamıstır.
  bu arada senaryoları tamamen kurguya dayalı hakıkatten nasıpsız uydurma dızılerle lutfen Osmanlıyı degerlendırmeyelım. hıc bır padısah tebasına kulum dıye hıtab etmemıstır. bu yalandır uydurmadır. Neolur tartısmalarımızda sevıyeyı muhafaza edelım bırılerının ıstedıgıde bu karsıt gorus olacak bu zengınlıktır. ama medenıyet cercevesı ıcerısınde, hakaret ıcerecek, tahrık edecek soylemlerden uzak duralım bırılerının elıne malzeme vermeyelım. TESEKKURLER

 20. uygungör demiş ki,

  birçok yorumu okudum üzüldüm ve amacım kimseyi doğrusuyla veya yanlışıyla eleştirmek değil. Benim gözümden bakınca durum şudur Vahdettin paşa tam kaosun ortasında başa gelen padişah olmuştur kaçtı veya kaçırıldı diye söylentiler var bunlarıda boşverin isterse cumhuriyet kurulsun türkiye kurtulsunda demiş. Kızanlar var saltanatı kaldırdı diye ama arkadaş bağımsızlık mücadelesi bağışlayıp cumhuriyet kurulmasa idi ortada ne saltanat ne müslüman türk toprağı kalıcaktı 600 yıllık osmanlı neden bu duruma geldi hızla gelişen bir durumun gerisinde kaldı hiçmi ilerlemedi ilerledi ama gerisinde kaldı Atatürk de bu durumdan dolayı batılılaşmayı ve cumhuriyetten yana olmayı istedi ve başardı. Fakat günümüzde bunu hala sindiremeyenler var yazıklar olsun yaşasın 7 ceddimiz yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE….

 21. kürtahmet demiş ki,

  Şunu söylemek istyorum.Aklın yolu bir.Akıllı ve düşünebilen bir insan sultan vahdettin in mustafa kemal i anadoluya gönderdiğini anlar.Yoksa istanbul işgal altında ve bir vapur (dökme çatma) istanbuldan ayrılacak sorunsuz yada kaçamak gidebilecek(o kadar işgal ordusu istihbaratı v.s v.s olmasına rağmen)Anadoluya gidecek ve o dönem halifeye bağlı maraşel fevzi çakmak gibi komutanlar ona bişey yapmayacak.full yetki ile gidecek sultandan habersiz.yapmayın ya.Tamam cumhuriyet güzel Allah Atatürkten razı olsun önderimizdir zekasına ve becerisine kimsenin diyebileceği bişey yok ammenna.Ama Allah için ya Sultan Vahdettin han ın hakkını yemeyin asıl o olmasa başımıza gelecekleri oturun düşünün.Sonunda Osmanlı kanından ve o silsileden gelen onurlu bir sultandır.ben hiçbir sultanın bu işgal karşısında susabileceğini asla düşünmüyorum.Allah ondan ve bu ülkenin kurtulmasında emeği olanları yerlerini mekanı cennet eylesin ve onların huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

 22. adiloğlu demiş ki,

  bu seferde bizi ecdad üstünden bölmeye çalışmışlar anlayın artık . cevap veremeyecek insanlar hakkında eleştiri ilim sahiplerinin işidir . lütfen saygı bekleniyorsa saygı gösterilmeli.

 23. özkan demiş ki,

  bence padişah vahddedün ve hiç bir osmanlı hanedan ferdi hain değidir saltanat kaldırılmış ülkeyi terkedin diye karar çıkarılmıştı bu kaçmak değil sürgündür 600 yıl üç kıtaya hükmeden osmanlı devletini bitiren sebep ittat teaki yaniş enver paşa ve arkadaşlarıdır mustafa kemal atatürk ülkemiz için çok şey yaptı ama bu demek değşldirki ecdadımızı hainlikle itam edelim bu toprakları kılıçla at sırtında vahdeddünün ataları kazandı ve 600 yıl adalet içinde hükmetti isteyen cumhuriyet rejimini destekler isteyen hilafeti benim düşüncem osmanlıdan yana

 24. koray demiş ki,

  şu yorumlara bakıyorumda utanıyorum kimi mustafa kemal paşa hakkında tıyor kimileride osmanlı padişahları hakkında ayıptır beyler bayanlar osmanlının ismini ağzına alan önce salavat getircek dünyaya hükmeden sultanlarımıza dil uzatanların vay haline esas onlar kendini ingilizlere satmışlar bi arkadaş millet cünüp demiş aynen öle görüyoruz cumhuriyetçi arkadaşlarına kimin eli kimin şeyinde belli değil

 25. x kişi demiş ki,

  bazı kahramanlıklar vardır hain sanarlar bazı hainlikler vardır kahraman sayılırlar lütfen vahdettin sultanımızın hakkını yemeyelim.

 26. zubeyr demiş ki,

  Herkes sevdiği ile beraberdir ey kemalistler ahirette onun yanında övünürsünüz

 27. mahir demiş ki,

  Arkadaşlar biraz mantıklı olun mustafa kemali anadoluda kim tanır padişah mührü olmadan koskoca kolordu komutanı hazırolda dururmu çok fazla şey bilmeye gerek yok mantık yürütün bugün genelkurmaydan bir albay ve ya bir tuğ general anadoluda herhangi yere gelse kim tanır ama genelkurmay başkanı veya cumhurbaşkanı görevlendirdiyse herkes tanır Atatürk çok zeki müthiş bir adam buna kimse bişey diyemez ama o zamanlarda tek başına hiç bişey kazım karabekir refet bele gibi komutanlarla çok şey padişah mührüyle çok şey atatürk kadar zeki bir adam belki daha başa geçmedi yazılacak şey çok ama ne satır yeter ne zaman biz nekadar osmanlıyı inkar etsekte biz türkiye cumhuriyetiyiz desekde 1950 ye kadar osmanlının borçlarını ödedik neden ödedik çünkü bizi hala osmanlı görüyorlar sevenler onun için seviyor korkanlarda onun için korkuyor.siz bırakın vahdettini atatürkü inönü neler etmiş varın onu araştırın paraya bile remini basmış resmi dairelerden atatürkün resimlerini kaldırmış ezanı türkçe okutmuş daha neler neler ülke kurtulmuş kurtarandanda vesile olandanda allah razı olsun herkes bişey yazıyor gerçeği ahirette öğreniriz dünü bırakalım bugüne bakalım

 28. teoman demiş ki,

  osmanlıda adalet varmış ne deyim kardeş katli onlarca hemde istanbul hariç her dönem her yerde adalet olmayışı sıkışınca kaçma bizansla işbirligi yıldırım beyazıtta kaçarken yakalandı fatihin oglu vatikana rodosa sıgındı yıldırımın ogulları bizansla iş birligi yaptı osmalı hanedanı türkleri bi güzel kul olarak kullandı kendini hala adam yerine konulmayan kul olarak görmek isteyen varsa osmalıya özlem duyun siz

 29. Hasan demiş ki,

  teoman senin gibi ateist yorumcular yüzünden milletin gözü boyanıyor hiç bir zaman hiç bir Osmanlı padişahı hiç bir vatandaşına kul dememiştir ve o muameleyi göstermemiştir “Osmanlı : Adalet, Özgürlük, Refah Ortam” neden millet kendi ülkesinden kaçıp Osmanlıya sığınıyordu bana bunun cevabını verebilir misin. Birde hala ceddini’ne laf yapan kanı bozuk insanlar ben bu vatanı atatürk’ün de kurtardığına inanmıyorum ve onun vatan için elinden geleni değilde Osmanlıyı yıkıp laik bir devlet kurduğunu biliyorum şimdi bu olay aklında tonlarca şey uyandırıyor şimdi atatürk’ün yaşam biçimi zaten Osmanlıya ve İslam’a ters bir yaşam biçimi alkol ve iman bir arada durmazmış, imansız bir adama da devlet işi verilmezmiş atalarımız böyle söylemiş ki doğru söylemiş. Nereden bilicez ki atatürk’ün bu vatanı satmadığını ingilizlere ?

 30. serkan demiş ki,

  hıc bır osmanlı padısahı hayın degıldır sen hem saltanıtı ve halıfelıgı lav edeceksın sonrada arkasına gecıp korkup kactı dıyeceksın bu tur oyunlara ınsanlar guler .aklılselım olun da arastırın ııthatcılar 2 abduhamıt i tahtan ındırırken abdulhamıt korktugundan ınmedı kardes kanı dokulmesın dıye ındı yok padısah kulum dermıs.bu gıbı seylerle tarıhını yıpratmaya calısan ınsanlar var bızım ınsanımız ya dızılerden ogrenır tarıhı yada romanlardan gercek tarıhı arastırın kaynaklardan da ogrenın…ne osmanlı dusmanıyın ne mustafakemal..sadece tarıhımın hayranıyımmm…..

 31. serdar KANDEMİR demiş ki,

  VALLAHİ,de BİLLAHİ, VAHİDETTİN HAN,a vatan haini diyenler vatan HAİNİDİRLER………..

 32. ibrahim demiş ki,

  vahdettine vatan haini diyenler bu memlekette kalmasın. atatürkle birlikte plan yapıp atatürkü anadoluya göndermişitir.9.ordu müfettişilği yetkisini vermiştir. düşünün bi samsuna gittçeği gemiyi bile vahdettin ayarlamıştır. vahdettin öldüğünde cenazesini türküye kabul etmememiştir. hiç bi insan atasına sahip çıkmazmı bu nasıl bi zihniyet ama suriye sahip çıkmış vahdettine. ama ne yazıkki mezarı kaybolmuştur.bunu türkiyeden hiç beklemezdimm. yazıklar olsun sana türkiyee. YAŞASIN OSMANLIII.

 33. oflu baba demiş ki,

  ey biraz bilip fazla yazanlar osmanlıda padişahlık yapmak osmanlı devletini idare etmek allah dostlarının yapabileceği iştir lakin kendini bilmez aslını unutmuş vatan kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeyen tarihi binikiyüzyılların sonunda filiz vermiş osman gaziden başlayan son padişah vahtettin han dönemine kadar varolan bu uzun sure zarfında allahın varlığını birliğini peygamber efendimizin tebliğini hazretti ömerin adaletini tüm dünyaya yayan kabeyi uzun yıllar koruyup gönül veren yavuzları fatihleri kanunileri icinde barındıran kuranıkerimle idare edilen bir devletin padişahına dil uzatan değil cumhuriyetci benim gözümde inanıyorumki türk olan herkezin gözünde bir ingilizden bir fransızdan daha alcaktır cunku o insanlar ingilizler fransızlar vatanını tarihini hicbir zaman satmamıştır benim ecdadıma dil uzatan şerefsiz namussuzdur oflu baba

 34. konyalı demiş ki,

  arkadaslar bakın tarıhı kotu bır pasa deqılmıs aslında darbe yemıs vahdettın pasa surgun olmus sapka kanunu cıkmıs okadar adam aslılmıs sebeb sırf sapka qıymedıler dıye cok kısıyı asmıslar turbeler kapatılmıs medreseler kapatılmıs bence vatan hanı deıl

 35. bahaddin bulut demiş ki,

  yorumları okudum yazıklar olsun sadece vahidettin diyorki çakmak paşaya vatan kurtulsun da ne gelirse gelsin ve mustafa kemaLİ anadoluya göndermiş bir insan ancak bu kadar vatansever olur lütfen önyargılı olmayalım vicdan muhasebesi yapalım ve birde unutmayalım acaba vahidettin kendimi binip gitti yoksa zorlamı gönderildi zaten tum zaferler o varken kazanıldı o gittikten sonra savaş olmadı ne hikmetse ingiliz kraliyet ailesine hayranlıkla bakarlar ama osmanlının asil hanedanına akaretler aşağılamalar çok hırıstiyan papasına hayran olurlar ama peygamber halifelerini hakir görurler buda sadece vahidettine atılan hayin kelimelerini kendilerinde sakladıklarındandır yani kendi hayinlikleridir ama sabredin ingiliz arşivler az kaldı açılınca gerçekler bu hayinleri utandıracak saygı muhabbetle sağlıcakla malessef osmanlı olmasa gururlanacak hiç bir kırıntımız bile yok

 36. hikmet demiş ki,

  sultan vahdettin han beceriksiz deyildi sadece zamansız tahta cıktı o sadece bir hümükdar deyildi islamın son halıfesiydi onu tahtan indirenlerin ALLAH BELASINI VERSİN.

 37. Ömer demiş ki,

  Vahdettini hain ilan edip bazılarına tapanlar laiklik diyenler görüyoz laikliği okula mini etekle giripte başörtüsüyle girilmiyor.Eğer vahdettin hain olsaydı giderken yanına bir kılıç alsa 7 sülalesi kurtulurdu.Bizim atalarımızın yaptıklarını sizin atalarının yıkmakla baş edemiyor camileri müze yapıyor daha ne söyliyeyim

 38. Özkan demiş ki,

  madem vahdettin hain damgası atılıyor o zaman eski cumduriyetçilere ve eski yönetimlere bakılmalı kimseye hain damgası atmak bu kadar kolay değil.Orda yaşandığı söylenen hikaye bile baktığımızda padişah çok güzel bir söz söylüyor.“Benim vatanım ateş içinde, onun yanında bunun ne kıymeti var.”demekten kendini alı koymayan bir padişah.Gerçekte küçük bir şey gözükebilir.Ama dediğim bana göre insanlara hain damgadı körü körüne devam edegelen bir zihniyet halini almış artık bence bu ön vazgeçilmeli

 39. Oğuz Kağan demiş ki,

  “ayşe gülden” kusura bakma ama sana yuh diyorum. Ülkeyi düşmana teslim eden biri vata hainidir. Tüm ülkerin kanunlarına göre cezası ölümdür. Sevmediğiniz Mustafa Kemal Paşa onu idam etmemiştir. Eğer başka ülkede olsaydı bu kadar insaflı davranılmazdı. Bu son padişah bana göre cehenlemliktir. Tabi Allah bilir.

 40. Oğuz Kağan demiş ki,

  “Ömer” sizin zihniyetinizdekiler başımızda. Görüyoruz ne kadar müsümanlar. Domuz bu ülkede besi hayvanı oldu. Ne zaman oldu bu bir söylesene müslüman kardeşim… Bunun bir kötü tarafı daha var. Sana biri domuz eti yedirdiğinde alacağı ceza para cezası olacak o da usulsüzlükten. Farklı bir ceza verilirse besi hayvanıdır diyip sadece usulsüzlükten ceza alır. Yani müslümanım demekle olmuyor bu işler… Gerçekten müslüman olmak gerekir.

 41. seyhan demiş ki,

  ben OSMANLI TORUNUYUM türk değil . Vahdettin han vatan haini değil onu atatürk pasaportuna vatansız yazdırarak sürgün etti.

 42. cem demiş ki,

  sevgili kendini aydın sanan arkadaşlar birşeyi tartışırken bilmeden yorum yapıyorsunuz sizlerin bu osmanlı düşmanlığı nedir anlamıyorum osmanlıyı kötüleyen insanlar sorarım size atanı inkaretme şansın varmı sen istediğin kadar sevme inkar et bunu değiştiremessin sen osmanlı torunusun sakın değilimdeme dersen bir avrupalı sana gö le güler unutma bu şekide yaranamassın gelelim atatürkün idam kararına doğrudur öyle bir karar cıkartılmıştır yanlız bu tamamen oyundur bunun ispatı ise kazım karabekirin günlüğünde saklıdır zaten bu yüzden ismi lazım değil atatürk ün bir silah arkadaşı tarafından defalarca öldürülmek istemiştir ….vahidettine ve osmanlıya sadakatiyle tanınan kazım karabekir paşa ve bir tabur asker görevlendirilmiştir atatürkü yakalayıp asması için ve atatürkü bulur atatürk o sıra yanında üc arkadaşıyla haber alır ve ölümü bekler kazım karabekir gelir atından iner bulunduğu eve ilerler kapıyı acar iceri girer ve şöyle der emrinizdeyim paşam……simdi size sorarım atatürkü benimsemeyen cok dindar ve rütbe olarak üst olan bir paşa neden acaba emrinizdeyim der kim dedirtti acaba sorun kendinize allahtan korkun bu insanlara iftira atmayın bu zihniyet fatihe eşcinsel osmanlıya barbar mevlanaya ibne diyen senin değerlerini yok etmeye calışan hıristiyan oyunudur mustafa kardeşim yorumunu bekliyorum bir şeydaha televizyonda bir ingiliz geçi demiştiki tarihimle gurur duyuyorum. duydunmu ingiliz. ya sen

 43. Ufuk demiş ki,

  Ülkeyi 1. Dünya savaşına sokan ve 100 binlerce vatan evladının yok yere ölmesine sebep olan ittihatçılar(Enver, Talat ve Cemal Paşalar) yurt dışına kaçarken sonuna kadar savaşan ve saltanat kaldırıldıktan sonra çocukları ve eşleri ile sürekli ölüm tehdidi alan bir kişiyi (Vahdettin) sorgulamak biraz garip değil mi? Ayrıca kalan saltanat üyeleri (çocuk ve hanımlar) dahi düşman görülmüş ve mecliste 1924 yılındaki görüşmelerde yurtdışına çıkarılmak istenirken. İnsaf, insaf ve vicdan…

 44. ATATÜRK MÜ O DA KİM demiş ki,

  ESAS HAİN KEMAL İDİ SAVAŞI BİZ KAZANDİGİMİZ HALDE DİNİ NEDEN ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİ DİLİMİZİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ DİN ADAMLARINI ALİMLERİ NEDEN İDAM ETTİRDİ
  ANAYASADA ŞU AN ULKESİNİ DİNİ YOK GÖZÜKÜYOR
  Kİ PADİSAH DA KACMADİ SÜRGÜN EDİLDİ SAVAŞI BİZ KAZANDİGİMİZ HALDE BU ÜLKEDE NEDEN BU KADARDİNSİZ DİN DÜŞMANI VAR NİYE BU KADAR PUT PEREST VAR ADAMI NE İRKİ BELLİ NE NE ANASI NE BABASI BELLİ ISLAMİYET HAKKINDAKİ YAZILARINA SÖYLEMLERİNE BAKIN İYİCE ARAŞTIRIN O NUN B C O ADAMI

 45. METEHAN demiş ki,

  ATATÜRK tüm yaptıklarıyla Tanrıdan sonra TÜRK Milletini adeta baştan yaratmış ve kurtarmıştır. Mustafa Kemalin Dehası sadece Savaş meydanlarıyla sınırlı değildir asıl savaş sonrasındaki her manadaki Devrimleri ve Cumhuriyeti Kurması İzmir İktisat konğresini yapıp Türk Ekonomisinin Prensiplerini çizmesi Türk Gençliğine İlimi Bilimi hedef göstermesi Kurduğu Devlete Türk ismini vermesi ve padişahlığı rededip Demokrasiye geçmesi Kadınlara dünyadaki tüm devletlerden önce haklarını vermesi vs vs vs ATATÜRK tartışmasız Dünyanın gördüğü en büyük Halk Önderi vede Liderdir. Ama bu başta Vahdettin olmak özre Ejdadımızada Hain vs gibi aşşalık sıfatlar takmamızı asla gerektirmez Büyük ATATÜRK ne kadar bizimse Osmanlı ve Vahdettinde o kadar bizimdir ve sayğıya layıktır Tanrı hepsinin mekanını Cennet eylesin hepsini Şükranla Minnetle anıyoruz.

 46. Berkant demiş ki,

  Birakin bu isleri vahdettin ataturk kavgasini bu vatana hizmet eden herkezden allah razi olsun. Simdi nasil kalkiniriz neler uretebiliriz onlari tartisin bos muhabbetler ugrasmayin

 47. Özcan diyorki demiş ki,

  Bize okullarda anlatılan tarih eger doğru ise amenna zaten şu anda ecdadından nefret eden bi nesil yetiştirdiler yok eger yukarıda yazanlar dogru ise bizi bu şekilde yetiştiren tüm hocalarda araştırmadan eğittikleri için ve tarihçilerden ve bununla ilgili tüm sorumlulardan ahirette davacı olucam

 48. Erkan demiş ki,

  Mustafa kardeşim tarih bilgin ne kadar zayıf olduğu sorduğun sorulardan belli. Çünkü sen, sana öğretilmek istenilen tarih sayfalarını okumuşsun kardeşim. Biraz da farklı kaynakları gerçekleri araştır. Sorduğun o saçma sorulara gelince ilk önce şunun dikkatli oku

  ”Mustafa Kemal Paşa, 17 Kasım 1918 tarihli Minber gazetesine şu açıklamaları yaptı: “İngilizler’in, Osmanlı milletinin hürriyetine ve devletimizin istiklaline gösterdikleri hürmet ve insaniyet karşısında yalnız benim değil, bütün Osmanlı milletinin İngilizlerden daha hayırlı bir dost olmayacağı kanaatiyle mütehassis olmaları pek tabiidir.”

  Mustafa Kemal Paşa’nın İngilizler hakkında söylediği bu sözler oldukça tartışılmıştır. Ancak bu sözlerin tamamen ‘siyasi şartlar doğrultusunda söylendiği’ görüşü ağırlık kazanır.

  Dikkat siyasi şartlar doğrultusunda deniyor. Fakat İngilizleri öyle bir övüyor ki sanırısın ingilizler vatanı bizden daha iyi düşünüyor. Vahdettin de aynı şartlar ve koşullar gereği vatanın salâhiyeti için siyasi anlamda ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Ayrıca laiklik konusuna gelince laiklik herkese eşit davransın kimsenin zoruna gitmez. Açıklamaya gerek yok zaten herkes biliyor ne olduğunu. Mehmet Akif Ersoy’a gelince senin laik diye savunduğun bu ülkenin laik kanunları Vatan Şairimizin Ailesine neler yaptıklarını araştır sonra konuşursun tabi konuşacak bir şeyler bulursan. Son olarak HAYİN DİYE YAZILMAZ, Hain diye yazılır. Önce Latin harflerinin nasıl yazıldığını öğren kardeşim. Bu arada ondan önce Türk Tarihini öğren. Asıl vatan HAİNİ sizlersiniz kardeş çünkü Kurtuluş savaşında baş örtülü sarıklı ayrımı yapmadan topyekun milleti cepheye gönderdiniz lakin savaş bittikten sonra maşallah hepsini de bir bir astınız. İşte sizin vatan severliğiniz kardeş.

 49. 4MST3RD4Mx demiş ki,

  M. VAHDETTİN MEHMET REŞAT’IN YERİNE CIKSAYDI ŞİMDİ BELKİDE OSNANLI DEVLETİ YAŞIYOR OLUCAKTI :DDD

 50. isa demiş ki,

  Üç beş şerefsiz çıkıyor Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti tartışması yaratmaya çalışıyor. BİZ OSMANLI TORUNU TÜRKİYE CUMHURİYETİ halkıyız.

 51. ersin demiş ki,

  2000 ve 2015 arasinda acilan ve yagara seklinde cikan tarih bilgilerinin hicbirine inancim yok hirsizlarin makamlatinin yukseldigi bu memlekette yapulmiycak degismiycek tarih yoktur ne vahtedtin umurumda ne ataturk umrumda olan gelecegim o yuzden oturun biraz bunu dusunun kufur ettikce asasalik oldugunuzu anlayin

 52. mehmet demiş ki,

  zamanındada abdülhamitede hayin kızıl sultan dediler amaaslı yoktur çünkü kötü olsaydı filistin topraklarını satardı tarihimizi bize yanlış anlattılar bu işi algı ile yaptılar 28 şubat gibi osmanlı padişahlarının hiç bir,ide hain değildir

 53. mehmet demiş ki,

  bizim gerçek tarihimiz böyle değildir o yıllarda talat paşalar enver paşalar hain ittihat terakki olarak onlar hain olarak niye söylenmiyor gardaşlar tarihimizi iyi bilelim telvizyonda çıkan film lere tenezül etmeyelim doğrusunu bulalım osmanlı padişahları abdestli namazlı dostlardı

 54. mehmet demiş ki,

  onların amaçları halifeli kaldırmaktı oda lozanda oldu nası oldunu herkes bilir zamanı gelince herşey ortaya çıkan

 55. mehmet demiş ki,

  mehmet akif de ülkesini terk etti ama hain değil zorunda bıraktırdılar cenazesine bile devlet töreni yapmadılar

 56. Ömer demiş ki,

  Atatürkü savunan ey beyinsiz ahmak ve dingil mahluklar özgür ülke dediginiz tehtitlerle yasalarla millet susturuluyordu biri ciksada Atatürkü sevmiyorum desin bakalim ne oluyordu okuldan görme tarihi cahiller siz tarihin a harfini bile bilmiyorsunuz kuş beyinliler daha akliniz idrak edemiyor beyinsizler ingilizlerle anlasip canakkalede mustafa yi kahraman gösterip osmanli hanedanlarini ulkesinden kovmak osmanlinin dilini yasaklayip türkçeyi getirerek osmanli tarihini gizlediler ey beyinsizler osmanliyi icten vurdu osmanli hanedani sürgün yedi örtü yasaklandi sapka kanunu geldi giymeyen idam oldu alimleri toplayip kendi istedigi fetva vereceksiniz diye uymayanlari asti mustafa kemalin poyasini cikaracak diye ali Şükrü beyi topal osmana öldürttü Çanakkale Savaşı bittiginde Atatürk gitti kazim karabekir bile oyunun farkina vardi suanda insablarin zayif noktasi sahte alimlerin sayesinde sahte alimlerde Atatürk’ün sayesinde Atatürk’ün heykelini kurup karsisinda put gibi saygi duruşu durdunuz şimdi kalkmış onu savunuyorsunuz tabi Hakkim haram olsun ermeninin kimligine bile musluman yazan devlet büyüklerine kim ne oldugu bile belli degil

 57. Beytullah demiş ki,

  Sen peygamber sancağını kaldırıp kendi bayrağını koyuyorsun lan. Kurtuluş savası verıyorsun ve kazanıyorsun Ama osmanlıyı yok edıyor turkıye cumhurıyetı yapıyorsun kurtuluş savaşını kazanıyoruz nıye peki Osmanlı imparatorluğunu yok edıyorsun o savası bunun için vermiyormusun amacını soyleyım 2000 bin yıldan beri devam eden hilafeti yok etmek istiyorsun dini yok etmek istiyorsun peygamber sancağını indiriyorsun aşşagı. …. Bu. Vatan kurtarman vatanı madem kurtatıyorsun nıye bı vatanın. 600 -700 yıllık geçmişini yok ediyorsun arsıvlerı yakıyorsun dilini degıstırıyorsun sen turkıye cumhurıyetını öyleye gecmise gıdebiliyprmusun ahmede kadar veya Mehmet’e kadar gıdebılıyorsun. O cumhurıyetcı yobazlara soyluyorum O bastakıler Müslüman bıle degıl zamanında Seni arşivleri sıkıyorsun onlarda oyle Kemal Mehmet Ahmet dıye kayıtlarına goden adamlar. Bul bakalım gerısını gıdebılıyormusun yok vatan haini onlar işte hilafeti peygamber sancağını indirmek yok etmek sen bunun hesabını nasıl vereceksin. Ahırette Biraz araştırın bunlar 2000. Yıllık Prof Peygamber zamanını peygamberini cocuklarını öldürdüler kuyuya attılar şimdide hılefetı yok emek ıstıyolar ayırmak ıstıyolar ve başardılar sözde kurtuluş savası verıyorsun ve kazanıyorsun sonra turkıye cumhurıyetı kuruyorsun zaten kazanmısız ama mesele o degıl dini silip atmak koca bir imparatorlugun arsıvlerını yakıyorsun hılafetı yıkıyorsun kendi kurdugun anayasanda yönetiyorsun herseyı dili değiştiriyorsun kıyafetı degıstırıyorsun sen bugun müslümansın. Ama degılsın. Müslüman kurallarına gore erkegın basının acık olması yarı harama girer Müslümanlık gore kafanda sarık olması lazıdır varmı simdi kafanda sarık bunları derdı ülke degil ülkeyi zaten teslim ettiler o son kalan kırıntıları silmek Biraz gecmisini bil sen bi peygamber ümmetisin ..

 58. Canikli demiş ki,

  Cahillik etmeyin DEVLETİ-İ OSMANLI ALLAH cc ın Adaleti Şeriat İle Yönetiliyordu Bu Yönetmeliklee 600 Kusu Sene Cihanee Hüküm sürdüren duyaya korku saran bi devletten bahsediliyorrr OSMANLI İMPARATORLUGU

  Cumhuriyetcilik Özentilikdir batılıktır avrupalıktır laiklikle yönetilen cumhuriyetin hali içler acısı görüyosunuz

  Müslümanlar Dünyaya İkikez hükmedecektir ayet. ALLAH Bu hükmü Devletimize Nasip Eylesin

Yorum Ekle